Híreink
2018. november 14. szerda, 12:45

Isten irántam érzett szeretete határtalan

Írta: R.Adél
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

halaado 2018Hálaadó napra gyűltünk össze Vácott, 2018. november 11-én. Szép számmal jöttek el a környező gyülekezetekből is együtt dicsőíteni Istent végtelen szeretetéért.

Ma, minden feltétel adott, ahhoz, hogy jól éljünk. Mindenkinek van hálára oka. Isten irántunk érzett és gyakorolt szeretete határtalan. Az ige élő és Isten kegyelme megtapasztalható - hangzott az imaórai buzdítás Széll Barnabástól.
Egész nap vissza csengtek a 103. zsoltár szavai. „Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad lelkem, az Urat!” 103.zsoltár 22.vers.
Hálát adtunk a jubiláló 5-10-15 és így tovább - bemerített testvérekért. Mindnyájan egyénenként hálásak vagyunk Isten jóságáért, Jézus Krisztusnak az értünk, bűneink eltörléséért elszenvedett kereszthaláláért. „Emlékezzél meg és térj meg” – hangzott a felhívás.
Házaspárokat is köszönthettünk, akik 20-30-40 éve együtt élnek szeretetben. Gyülekezetünk fontos alapköve a család és a házaspárok.
Az igehirdetésben délelőtt Meláth Attila lelkipásztorunk a sánta emberről szólt, akit Péter meggyógyított. (Apcsel 3: 1-11.) A hálaadás több mint egy napi megemlékezés, több mint öröm, vagy vidámság. Láttuk a bemerítetteknél és jubileumot ünneplő házaspároknál is, hogy következménye van annak, amit 5-10-50 éve tettek. El jut-e a lelkem, a szellemem Jézushoz az igaz Istenhez, vagy a kapu előtti világi térben ülök, hogy alamizsnát kérjek Tőle. Ma sem lehet hálát adni Istennek úgy, hogy a mögötted lévő héten össze-vissza kóboroltál. Szakíts ezzel, ne csak koldus legyél! A Hála életet formáló élet stílus! Jézus Krisztushoz bűnösen és csak úgy lehet jönni, hogy ne csak a kapuig érjen el az ember. Hit által Jézus Krisztusban igazi ajándékunk van. Mondd el a jó hírt. Aranyom és ezüstöm nincsen, de Jézus Krisztusra mutatásunk van. Ha megtértünk és újjá születtünk legyen ez hála ok. Ajánljuk fel Istennek a segítségünket a nem hívőkért! Ezen a délelőttön énekkarunk Tóka Szabolcs kíséretével énekelt, többször kifejezve Isten iránti hálánkat.
Tovább a képekhez!

Délután folytatódott ünneplésünk az ifjúság újonnan alakult énekcsoportja vezette a hálaadást. Igét Floch Gábor balatonszemesi lelkipásztor hirdetett Fil. 4:11b-13 alapján. Mi sima napos életet szeretnénk élni szivárvánnyal. Ne úgy tedd fel a kérdést, ahogy szoktad, hogy miért történt ez velem. Úgy tedd fel, egy betűt megváltoztatva, hogy kiért, és tisztábban fogod látni a veled történteket. Minden próba azért van az életünkben, hogy tanuljunk belőle. Egyik hit hős sem úszta meg a próbákat. Gyakran kerülünk padlóra, de Isten gyermekei felállnak. Isten azt kiáltja neked, hogy elvégeztetett! Érted! Tedd le a fegyvert! Ján 3:16
Délelőtt és délután is bizonyságtételeket hallgathattunk meg. Hálaadást Jézus Krisztusért, házastársért, családért, gyermekekért, unokákért, munkáért, egészségért, anyagi javainkért. Hála Isten jóságáért, mindennapi segítségéért.
„Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled!” Zsoltárok 103:1-2

2018. november 06. kedd, 12:28

Három nap feltöltődés Vácon

Írta: Merényi Zoli
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

IMG 0875Nagy volt az érdeklődés a 27. váci ifjúsági konferencia iránt, melyet október 26 és 28 között szerveztek. Témája a feltöltődés volt. Már két héttel a találkozó előtt beteltek a férőhelyek, így le kellett zárni a jelentkezéseket. 
Péntek este Pafkó Tamás, a debreceni Trinity Baptista Gyülekezet lelkipásztora, nyitó előadásában arról beszélt, mik azok a dolgok, amik lemerítik életünket. Egy szemléletes, mai képpel élve elmondta, hogy van egy olyan alkalmazás az okostelefonokon, amely figyeli, mely applikációk merítik leginkább a telefonunkat. Az életünkre is feltelepültek olyan alkalmazások akár tudatosan, akár észrevétlenül, amik elszívják erőnket. Fel kell ismerni és ha lehet törölni ezeket a rossz szokásokat. 
Másnap délelőtt ugyancsak Pafkó Tamás beszélt a fiataloknak. Előadásában Jeremiás próféta életéről szólt, aki nehéz időszakban is megállta a helyét. Isten neki egy olyan életet szánt, mikor nem gyalogosokkal, hanem lovakkal kellett versenyeznie (Jer 12,5). Erre csak úgy volt képes és úgy lehetünk mi is képesek, ha rátalálunk arra a kiapadhatatlan forrásra, amely folyamatosan erővel, szeretettel, lelkesedéssel tölt fel bennünket. 
Bizonyságot tett Nagy Mihály válogatott, Európa Bajnoki bronzérmes birkózó, aki beszélt arról, hogy a hívő élet is kemény harc, ugyanúgy mint a birkózás. 
Délután három szemináriumon is részt vehettek a fiatalok. Gáspár Botond teológus, Ép testben ép lélek címmel egy olyan szemináriumot vezetett, ahol a sport és a hit kapcsolatáról beszélgettek. Merényi Zoltán lelkipásztor a lelkigondozás alapjairól gondolkodott együtt az érdeklődőkkel, Meláth Attila pedig a kihagyhatatlan és mindig aktuális párválasztási témáról szólt.
Este Bacsó Benjámin, lelkipásztor evangélizációs igehirdetésében a Vak Bartimeus története kapcsán beszélt arról, hogy milyen sok akadályon kell keresztülmennie az embernek ahhoz, hogy Jézushoz találjon. A vak ember legyőzve minden nehézséget végül gyógyulásra talált. A felhívás után sokan előrejöttek imakéréseikkel. Többen bűneiket rendezték, mások lelki gyógyulásért könyörögtek. Az este teaházzal végződött.
A konferencia zárónapján a fiatalok együtt vettek részt istentiszteleten a helyi gyülekezettel. Az igehirdetést Merényi Zoltán ifjúsági lelkipásztor végezte a 23. zsoltár alapján. Elhangzott, hogy Isten vezetni akarja életünket, és nemcsak a konferencián, hanem életünk minden napján megtapasztalhatjuk az Ő közelségét, erejét. 
A három nap során a MABIM dicsősítő zenekar vezette a fiatalokat az éneklésben. Köszönet illeti a helyi fiatalok mellett az egész gyülekezetet, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy ez a találkozó létrejöhessen.

2018. október 28. vasárnap, 15:38

Gólyahír - Hegyesi Milán

Írta: vi-l-ma
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

hegyesi david

 

 

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2018.10.23-án megszületett Hegyesi Dávid és Betti első gyermeke: Hegyesi Milán.
A bébi és anyukája is nagyszerűen vannak.
Gratulálunk a családnak és Isten áldását kívánjuk életükre!

2018. szeptember 14. péntek, 07:42

2018.szeptember 9 - Karcag

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

karcagEzen a szeptember eleji vasárnapon már a gyülekezet az imateremben zajló felújítás miatt a Hősök templomában gyűlt össze református testvéreink megértő szeretetéből.
Az igehirdetés szolgálatát Marton Zsolt testvér végezte, mert lelkipásztorunk az énekkarral együtt Karcagra ment.

Karcagon testvéreink hálaadó istentiszteletén vettünk részt. Az imaórán Meláth Rihárd buzdított. Az igehirdetés alapja I. Mózes 14:5-15:1 alapja volt: Isten ma is szól hozzánk. Ad vigasztalást és meg akar áldani. Meg tud és akar szabadítani. Legyünk hűségesek, hálásak, higgyünk Benne! -szólt Meláth Attila felhívása.
Az igehirdetés után a karcagi és a vendég testvérek közül többen bizonyságot tettek, gyülekezetünkből Tóthné dr. Ruzsa Mária.
Az istentisztelet után az egész ünneplő gyülekezet közös ebéden vett részt. A délutáni alkalom kezdetéig volt lehetőség beszélgetésre, ismerkedésre.
Délután az igehirdetés a Prédikátor könyve 3:9-14-ig alapján hangzott: mindenkit érdekel, hogy mit ér a munkája. Isten azt szeretné. ha a hit motiválna minket. Egész életünket hozhatjuk elé. Akkor élünk helyesen, ha hálás az életünk. A munka bár fáradság, de nem büntetés! Jól élünk: Legyünk ezért hálásak!
Ezt követően újból bizonyságtételek hangzottak el, a váciak részéről Murányi Anita és Kulcsár Gábor részéről.
Egész nap az énekkarunk szolgált Istent dicsőitő énekekkel.
Az alkalom után ismét terített asztallal vártak testvéreink.
Köszönjük vendégszeretetüket! Jó volt együtt lenni!

2018. szeptember 03. hétfő, 12:35

Ifi Csendes7 -2018.08.13-18.

Írta: U. Fanni
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

cs7 2018Az idei Csendes-hetünk alaptémája maga a csendesség volt. Ezt megtapasztalni – a bibliai példákat követve – egy puszta közepén tudtuk, Kunbaracson, messze a városoktól a semmi közepén. Bár maga a csapat tett róla, hogy a környék sose némuljon el, az egyedüli és közös csendességekben mégis érezhettük Isten jelenlétét.
Reggelenként közös étkezéssel kezdtünk, majd kis csoportokra osztva tanulmányozhattuk az Efézusi levelet – minden nap egy-egy részt. Jó volt azt megtapasztalni, hogy bár mennyire különbözünk, mégis képesek vagyunk együtt, közösen értelmezni Isten igéjét. S habár a legtöbbször nem ugyanazt tartottuk fontosnak egy-egy igerészben, ennek ellenére meghallgattuk egymást és rá kellett jönnünk, hogy mennyit tudunk így tanulni a másiktól. Az egy óra elteltével pedig lelkipásztoraink előadását hallgathattuk az elcsendesedésről, Isten hangjáról a csendességeinkben, az imádságról vagy éppen a bibliaolvasásról. Hiszem azt, hogy egyen-egyenként mind kaptunk üzenetet ezen alkalmak során; Isten megszólított minket, válaszolt a kérdéseinkre vagy csak megerősítést adott.
Az ebédre délben került sor, s ezzel a nap kötöttebb része le is zárult. Délutánonként röplabdázhattunk, fürödhettünk medencében (aminek a hőségben sokan örültek), társasozhattunk vagy éppen egy árnyékos részen leülve beszélgethettünk. Jó volt azt látni, hogy új barátságok is kialakultak, olyan emberek beszélgettek egymással, akik eddig talán csak köszöntek a másiknak. Isten folyamatosan munkálkodott a hét folyamán, teremtett olyan helyzeteket és lehetőségeket, ahol szükségünk volt egy társunk segítségére, bíztató szavaira vagy csak arra, hogy meghallgasson valaki.
A héten volt szerencsénk birkát nyírni, pusztabuszozni és kenyérlángost sütni. Ezeknek a programoknak a segítségével bepillantást nyerhettünk abba, hogy milyen is az élet Kunbaracson. Esténként pedig újra összeült a csapat és egy kis igei buzdítást követően meghallgathattuk egymás bizonyságtételeit, megtapasztalásait és közösen játszhattunk, dicsőíthettük Istent.
Számomra csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy Isten sosem akarta túlkiabálni az általunk keltett zajt. Mindig talált és teremtett olyan szituációkat, ahol meghallhattuk az Ő hangját. Azt is megérthettük, hogy a Bibliát nem kell, hanem lehet olvasni és mennyivel jobb azt kis csoportokban tenni. A hét végén egy egységben lévő csapatként hagytuk el a tábort.
Hálásak vagyunk, hogy idén is volt lehetőségünk megtartani ezt a hetet és köszönjük a sok imádságot a csapatért.

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
1. oldal / 137

Menü

Igehirdetések videón!

youtubelogo

A perc igeverse

Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul...
A zsoltárok könyve 77:2-3

Programok röviden

2018.11.08. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Meláth Attila

2018.11.11. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: vendég
Hálaadónap, Gyülekezet Napja

2018.11.11. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Floch Gábor
Hálaadónap
Szeretetvendégség

2018.11.13. kedd 18:00
Női kör

2018.11.15. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Merényi Zoltán

2018.11.17. 25+ Konferencia
Előadó: Floch Gábor

2018.11.18. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila

2018.11.18. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Merényi Zoltán

2018.11.22. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Meláth Attila

2018.11.24. szombat 16:00
Házaspáros

2018.11.25. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: id. Kulcsár Tibor

2018.11.25. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Merényi Zoltán

2018.11.27. kedd 18:00
Női kör

 

A gyülekezet részletes programjának
excel táblázata xlsxide kattintva
 tölthető le

(2018.szept.-2019.jan.)


 

Követés

letöltés
face_small