Híreink
2017. július 16. vasárnap, 12:32

2017. június 11 - gyermek évzáró

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

 1 20170612 1167175261VAKÁCIÓÓÓÓ! - írhatnánk fel a táblára, de mi a vakációt a vasárnapi iskolában azzal köszöntjük, hogy minden csoport számot ad: mivel foglalkozott az évben. Ez így történt idén is. 4 csoport beszámolóját hallgathattuk meg. Az ovisok, a két alsós csoport és a felsősök (kis tinik) jelenetekkel, verses beszámolókkal, fogalmazásokkal mondták el: miről tanultak, mi volt a fontos tanulság számukra, melyik történet tetszett, maradt meg bennük a leginkább.

Tovább a képekhez

 

2017. július 02. vasárnap, 15:15

Mosoly 7 - záró alkalom

Írta: Atha - Írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

 6 20170702 1179077024

Vasárnap délelőtt a záróalkalommal a Baptista Imaházban "hivatalosan" is véget ért a 2017-s Mosoly 7.

Megtelt az imaházunk az apródokkal és szüleikkel. Bemutattak az apródok 3 koreografált éneket, mellyel minden nap kezdődött a tábor. Lelkipásztorunk kérdéseire válaszolva számoltak be a héten tanultakról. Elmondták az aranymondásokat is. A bátor jelentkezők kis ágyú golyót (labdát) kaptak ajándékba. A szülők néhány perces video-összefoglalóval tekinthettek be a tábor mindennapi életébe.

Az igei üzenetet lelkipásztorunk tolmácsolta: legyen minden gyereknek egész éven mosoly hete: szülei nevelő szeretete vegye őket körül. A szülők felé is szólt a bíztatás: nem kell elcsüggedni! Isten segítségével, becsületes hozzáállásunkkal minden elérhető!

Aztán eljött a várva-várt eredményhirdetés és a sorsolás is: megkapták méltó jutalmukat a focibajnokok, a gólkirály. Kisorsolásra került 2 márkás melegítő és 3 db KERÉKPÁR!

És hogy mindenki részesüljön a jóból, szponzori segítséggel egy fagyi erejéig mindenkit megvendégelhettünk.

Ne felejtsétek a kiképzésben tanultakat!

Jövőre újra várunk Benneteket!

 

2017. június 10. szombat, 17:08

Pünkösd - 2017

Írta: Atha - Írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

punkosd 2017Pünkösd a Szentlélek kiáradásának és a Krisztusban hívő, újszövetségi gyülekezet, megalakulásának legnagyobb ünnepe! Lassan kétezer éve alakult az első keresztény közösség Jeruzsálemben, és ma 2 milliárd ember vallja magát Jézus Krisztus követőjének. A váci baptista gyülekezet is hálát adott imádságban Isten Szentlelkének újjáteremtő, vigasztaló, erősítő és bátorító jelenlétéért.A buzdítást Tóth Krisztián testvér vezette. Két fiatal imádkozott az idei Mosoly-táborért és angol táborért is. Meláth testvér igehirdetésében hangsúlyozta, hogy a Lelki embert három dolog jellemzi leginkább: tanítványa Jézusnak, testvére a gyülekezet többi tagjának és tanú a felebarátok és a világban élők előtt!
Az úrvacsorai közösségben emlékezhettünk Krisztus engesztelő halálára és feltámadására.
 Lakati András a 32.Zsoltár alapján köszöntötte a júniusban születetteket, számuk:32 fő.
 Lelkipásztorunk 50-ik házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötte a Gerstner házaspárt, Karcsi bácsit és Margit nénit.Isten áldja meg őket és családjukat hangzott az áldáskérő imádságban.
Tovább a délelőtti képekhez

Énekkari szolgálatok:

https://www.youtube.com/watch?v=XosuCTFEDQI
https://www.youtube.com/watch?v=_pOAz7ucS3M
https://www.youtube.com/watch?v=ZdsX7_2biyg
https://www.youtube.com/watch?v=bF5Im_KPbFI
https://www.youtube.com/watch?v=h6-kzYR4z_o

A pünkösd vasárnap délutáni alkalmon a szolgálatok arról szóltak: mit jelent általában az embereknek, ill. nekünk a pünkösd, és mit a gyülekezet.
Bizonyságtétel hangzott el Kispál Gergelytől, Kovácsné Városi Évától, Gyulavári Zsuzsannától, Tóth Zoltántól, Tóthné dr Ruzsa Máriától, vers Cserepkáné Tóth Anikótól.
Az igehirdetés alapjául Meláth testvér a II.Timótheus 1:7-t olvasta fel.  A gyülekezet nem tökéletes emberek közössége, hanem olyanoké, akik részt kívánnak venni Krisztus üdvözítő munkájában, hatást akarnak gyakorolni a környezetükre.
A Szent Léleknek sok megjelenési formája, képe van a Bibliában: szél, élő víz, égő láng nyelv, galamb, kenet, Isten ujja, Atya ajándéka.  Ő az, aki maradandóan lefoglal Krisztus számára, bekapcsol Jézus testébe. Azért tud és úgy tud hatást gyakorolni az életünkre, mert Ő isteni személy. Eggyé tesz Krisztussal.
Mi milyen jelek vagyunk a világban? hangzott a kérdés  a gyülekezet felé.
Tovább a délutáni képekhez

IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

szekesfehervariakÉnekkarunk 1 évvel ezelőtti vendégszolgálatát viszonozták vasárnap délelőtt a székesfehérvári testvéreink.

Az istentisztelet elején a két gyülekezet együtt örülhetett Bíró Gáborral és Dorkával, akik elhozták Isten elé 2. gyermeküket, hogy hálát adjanak Áronért és kérjék életére áldását. Meláth Attila lelkipásztorunk Ruth könyve alapján szólt a szülőkhöz: dajkálják, azaz védelmezve neveljék a gyermekeket, Áront és Márkot, hogy egészségesen fejlődhessenek lelkileg, testileg. A gyülekezet nevében Nagyné Tóth Zenóbia köszöntötte a kis családot, valamint a gyerekcsapat énekkel, igeverssel fogadta legifjabb tagját...

Vendég testvéreink szolgálata Kovács Dániel lelkipásztor buzdításával kezdődött, majd az imaközösség után az énekkar több, különböző stílusú énekkel örvendeztette meg minket. Közben bizonyságtételek hangzottak el Bödő Sándortól és Révész Szilviától. A gyülekezetet, szolgálati területeit, az énekkart ifj. Fóris István karmester mutatta be.
Az igehirdető ez alkalommal Révész Lajos lelkipásztor volt, aki Máté 28. és az Ap. Csel. 3 alapján szólt: Isten velünk akar munkálkodni, ezért személyesen megszólít. Erre az Ige a legjobb eszköz. Istenünk a nehéz helyzetekben is velünk van, biztonságot ad, még akkor is, ha kimozdít a komfort zónánkból. Isten tekintélye, védelme nem hagy el. Ezért bízzunk benne. Menjünk tehát a világba bátran, hirdessük Jézust!
Az alkaklm után testvéreink közös ebéden vettek részt, majd a főtéri séta után meglátogathatták a Püspöki Palotát. A városnézés után indult haza a mintegy 70 főnyi "küldöttség".
Köszönjük a lelkesítő, buzdító szolgálatokat!
Isten áldja testvéreink (és a mi) szolgálatát Urunk a saját helyünkön, a Tőle kapott feladatokban!

Tovább a képekhez

2017. április 24. hétfő, 09:24

2017. április 16 - húsvét

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

 21 20170416 2002230069A húsvéti ünnepkör záró eseménye a feltámadási örömünnep, a húsvét.

Délelőtt az igei üzenet a János 20:12, 11-18 alapján hangzott Meláth testvértől: 3 fordulatra épül a történet.
1. Sírt magdalai Mária, amikor a sírhoz ment, mert amikor elhengerítve látta a követ, az a gondolata támadt, hogy ellopták Jézus testét. Tehetetlenségében csak sírni tudott. Az 1. állomás: egy ember a halott Krisztus emlékével.
2. Megfordul: amikor a "kertész" felé odafordul, elindul valami: Jézus közbelép, nevén szólítja, mielőtt végleg feladná. Ezt mi is megtapasztalhatjuk: akár a Biblián, egy hívő emberen, médiai eszközön keresztül Isten megszólít és jön a felismerés: a hallott hír igaz: Jézus hatalmas, élő személy! Ekkor következik be a fordulópont: ráismerünk bűneinkre. Akinek nincs "megfordulása", megtérése, annak csak vallása van, emléke van, de nincs élő kapcsolata. Akinek van élő hite, az engedelmeskedik Jézusnak.
3. Feladatot kap Mária: menjen, adja hírül a testvéreknek, hogy Jézus él. Adja hírül: Jézus mindig velük lesz. Nem az élmény, hanem a találkozás Jézussal, a Tőle kapott feladat a fontos!
Az élő Jézus erősít, vígasztal, feladatot ad. Aki megszólítja Őt, annak Ő válaszol!

Délután bizonyságtételekkel kezdődött az alkalom ifj. Tóth Gyula, Tóth Sándor, Cserepka Imre, Baranyi Barna, Egri Krisztina részéről.
Az igehirdető Egri Gábor teológus testvér volt, aki Róma 8:31 alapján szólt: a szeretet alapfeltétel az életben maradáshoz, a harchoz. Jézus követői a csatát meg fogják nyerni, mert Ő az övéivel van, Ő a győztes és semmi és senki nem tudja az övéit elválasztani Tőle. Jézus vére tisztává tesz, így lehetünk Isten gyermekei.

Feltámadt a Krisztus!
Valóban feltámadt!

Tovább a délelőtti képekhez

Tovább a délutáni képekhez

 

<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>
11. oldal / 136

Menü

Igehirdetések videón!

youtubelogo

A perc igeverse

És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
Pál levele az efézusiakhoz 4:30

Programok röviden

2018.10.14. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Tóth Zoltán
Vác Alsóvárosi Református Templomban

2018.10.18. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Merényi Zoltán

2018.10.21. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Vác Alsóvárosi Református Templomban

2018.10.22-25: takarítás
Várunk mindenféle munkára, bármilyen korosztályból mindenkit!
Jelentkezni Révész Sándornál, vagy Kulcsár Gábornál

2018.10.26-28.: Ifjúsági találkozó

2018.10.28. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: vendég

2018.10.31. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Meláth Attila

2018.11.04. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Úrvacsora

2018.11.04. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila

2018.11.08. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Meláth Attila

2018.11.11. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: vendég
Hálaadónap

2018.11.11. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Floch Gábor
Hálaadónap

A gyülekezet részletes programjának
excel táblázata xlsxide kattintva
 tölthető le

(2018.szept.-2019.jan.)


 

Követés

letöltés
face_small